Förvandlingen fortskrider.

Nu reses grindstolpar, gärdsgården sätts upp enligt riktigt gammalt hantverk, nytt tak på Stallet och det börjar schaktas och förberedas för att gjutas grundplatta och byggas grund till huvudbyggnaden. Vi ser också hur man bygger upp med de ursprungliga stockarna som märktes upp när de monterades ner. Lyftkran lägger de 2 långa och oerhört raka takbjälkarna på plats som bildar takåsen och därefter byggs takreglar för ett nytt fräscht och tätt tak.  Lagom till första snön är nya taket med tegelpannor och allt på plats. Ett nytt fönster i 3 sektioner har monterats på gaveln på huvudbyggnaden.

 

  • Långa och riktigt raka takbjälkar lyfts på plats på Storstugan
  • Det fina lunett fönstret bevarades tack och lov
  • Det fina lunett fönstret på sin urspungliga plats
  • En äkta dala gärdsgård Ekgården
    En äkta dala gärdesgård
 Nästa sida   Nästa sida   Läs vidare och se fler bilder.