Tvillingbyarna Östra och Västra Rönnäs –
Vi sôns bort i Rônns

  • created by dji camera
  • created by dji camera
  • created by dji camera
  • created by dji camera

Västra Rönnäs är en by och småort i Leksands socken i Leksands kommun. Den är belägen vid Österdalälven nio kilometer ostsydost om Leksand mellan Östra Rönnäs och gränsen mot Ål socken. Byn ligger på östra sidan av älven Källa: wikipedia

Östra Rönnäs är en småort och by i Leksands kommun vid Österdalälven tio kilometer ostsydost om Leksand i Leksands socken, Rönnäs fjärding mellan Västra Rönnäs och gränsen mot Ål socken. Byn ligger på norra (östra) sidan av älven.

Byn är klassad som ett Riksintresse för kulturmiljövård.  Källa: Wikipedia

Västra och Östra Rönnäs ligger på Grimbergets, Lerbergets samt Grävningbergets sydsluttningar ner mot sjön Insjön i Leksands kommun. Lokal benämning är Västibyn samt Östibyn. Den dialektala benämningen är Rönns.

Rönnäsbyarnas bystugeförening bildades 1968 och förvärvade skolbyggnaden av kommunen. Skolan byggdes 1906 och lades ner 1964. Lärarbostaden köptes in 1979. I den finns bagarstuga och vävstuga i källaren. 1995 förvärvade bystugeföreningen Båthusområdet. År 2002 köpte föreningen det gamla Bönhuset av Leksands Missionsförsamling.

Föreningen har som syfte att förvalta dessa byggnader samt att befrämja bygemenskapen.

Ovanstående text är lånad från Rönnäsbyarnas hemsida

Här kan man läsa mer om Rönnäs historik. I korthet: ”Äldsta skriftliga belägg är ”RØNES” från 1440-talet och ”RØNAESI” från 1460-talet, men fast bebyggelse har sannolikt funnits sedan järnåldern. 1776 delas byn upp i Västra och Östra Rönnäs. Idag har båda byarna sammanlagt ungefär 180 fastboende invånare. Byarna bedöms så miljömässigt och kulturhistoriskt värdefulla att de kategoriseras som Riksintresse.”
Källa: www.rönnäsbyarna.se

Rönnäs kyrkbåtsroddare med en ny båt som sjösattes 6 juni 2009 och fick namnet Rônnskôlla. Den gamla båten hette Sturgubben och byggdes 1944.

Dokument om Västra och Östra Rönnäs från Sveriges Hembygdsförbund, Bygdeband